I znowu o facetach - 

spotkanie z Katarzyną Miller

Dobra pamięć. Zła pamięć- 

spotkanie z Ewą Woydyłło

Jak poradzić sobie ze zdradą 

warsztat z Ewą Woydyłło

PARTNERZY:

PATRONI MEDIALNI:

Biorąc udział Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące zdjęć, materiałów audio oraz wideo z jego wizerunkiem zarejestrowanych w trakcie Konferencji dla Kobiet „Dobrze mi” na potrzeby związane z promocją i prezentacją Konferencji dla Kobiet „Dobrze mi”.